Pracoviště - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
KAVR
|
|
KFR
|
|KGŠR|KŠCH|
|
KPG|KRVaTE
|
KŠZ
|
KUPH
|
KVD
KVĽ|KVZ
|
IOBBB

Dekanát FAPZ
Telefon: +421 376 415 496
Fax: +421 376 415 494
Vedoucí: Ing. Zuzana Paštiaková
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Telefon: +421 376 414 298
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kgpb@uniag.sk
Vedoucí: doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Sekretariát: Friderika Hallová

Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Telefon: +421 376 414 241Fax: +421 376 415 494E-mail: kgsr@uniag.sk
Sekretariát: Mária Vailingová

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Telefon: +421 376 414 213
Fax: +421 376 415 494
E-mail: krvte@uniag.sk
Sekretariát: Iveta Geršiová, Ing. Mária Hrubá

Katedra špeciálnej zootechniky
Telefon: +421 376 414 414
Fax: +421 376 415 494
E-mail: ksz@uniag.sk
Sekretariát: Ilda Gulková

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Telefon: +421 376 414 203
Fax: +421 376 415 494E-mail: kuph@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Sekretariát: Eulália Vašková

Katedra veterinárskych disciplín
Telefon: +421 376 414 601
Fax: +421 376 415 494E-mail: kvd@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Sekretariát: Anna Fazekašová

Katedra výživy zvierat
Telefon: +421 376 414 323
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kvz@uniag.sk
Vedoucí: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Sekretariát: Gabriela Zelinková

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Telefon: -- neuveden --
Fax: +421 376 415 494
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Mária Vailingová