Pracoviště - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DFAPZ|KAVR|KEaB
|
|KGPB
|
KGŠR
|
|
|
|
|
KŠZ||KVD
KVĽ||IOBBB

Katedra environmentalistiky a biológie
Telefon: +421 376 414 420
Fax: +421 376 415 494E-mail: keb@uniag.sk
Sekretariát: Martina Brštiaková

Katedra fyziológie rastlín
Telefon: +421 376 414 454
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kfr@uniag.sk
Sekretariát: Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
ProjektyPublikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty ProjektyBrožura publikací

Katedra špeciálneho chovateľstva
Telefon: +421 376 414 702Fax: +421 376 415 494E-mail: ksch@uniag.sk
Sekretariát: Alena Šindolárová

Katedra ochrany rastlín
Telefon: +421 376 414 257Fax: +421 376 415 494
E-mail: kor@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Sekretariát: Ing. Beáta Martišková
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
Projekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty Telefonní seznamPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat

Katedra špeciálnej zootechniky
Telefon: +421 376 414 414
Fax: +421 376 415 494
E-mail: ksz@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Sekretariát: Ilda Gulková

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Telefon: +421 376 414 203
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kuph@uniag.sk
Sekretariát: Eulália Vašková

Katedra veterinárskych disciplín
Telefon: +421 376 414 601
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kvd@uniag.sk
Sekretariát: Anna Fazekašová

Katedra výživy ľudí
Telefon: +421 376 414 880
Fax: +421 376 415 494E-mail: kvl@uniag.sk
Vedoucí: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Sekretariát: Viera Duchoňová
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Telefon: -- neuveden --
Fax: +421 376 415 494
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Mária Vailingová