Pracoviská - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DFAPZ
|
|
KEaB|KFR
|
KGPB
|
KGŠR
|
|
|
|KRVaTE|KŠZ|
|
KVD
KVĽ|KVZ|

Dekanát FAPZ
Telefón: +421 376 415 496
Fax: +421 376 415 494
E-mail: dekfapz@uniag.sk
Vedúci: Ing. Zuzana Paštiaková

Katedra agrochémie a výživy rastlín
Telefón: +421 376 414 387
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kavr@uniag.sk
Sekretariát: Lenka Kováčová

Katedra environmentalistiky a biológie
Telefón: +421 376 414 420
Fax: +421 376 415 494
E-mail: keb@uniag.sk
Sekretariát: Martina Brštiaková

Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Telefón: +421 376 414 298
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kgpb@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Sekretariát: Friderika Hallová

Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Telefón: +421 376 414 241
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kgsr@uniag.sk
Sekretariát: Mária Vailingová

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Telefón: +421 376 414 213
Fax: +421 376 415 494
Sekretariát: Iveta Geršiová, Ing. Mária Hrubá
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyPublikáciePrehľad vypísaných tém

Katedra špeciálnej zootechniky
Telefón: +421 376 414 414
Fax: +421 376 415 494
E-mail: ksz@uniag.sk
Sekretariát: Ilda Gulková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém

Katedra výživy ľudí
Telefón: +421 376 414 880
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kvl@uniag.sk
Vedúci: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Sekretariát: Viera Duchoňová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamBrožúra publikácií

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Telefón: -- neuvedené --
Fax: +421 376 415 494E-mail: iobbb@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Mária Vailingová