Pracoviská - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DFAPZ|KAVR|KEaB|KFR|KGPB|KGŠR|KŠCH|KOR|KPG|KRVaTE|KŠZ|KUPH|KVD
KVĽ|KVZ|IOBBB

Dekanát FAPZ
Telefón: +421 376 415 496Fax: +421 376 415 494E-mail: dekfapz@uniag.sk
Vedúci: Ing. Zuzana Paštiaková
Sekretariát: Lucia Hrudková, Ing. Zuzana Depešová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra agrochémie a výživy rastlín
Telefón: +421 376 414 387Fax: +421 376 415 494E-mail: kavr@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Sekretariát: Lenka Kováčová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra environmentalistiky a biológie
Telefón: +421 376 414 420Fax: +421 376 415 494E-mail: keb@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Sekretariát: Martina Brštiaková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyZáverečné práce

Katedra fyziológie rastlín
Telefón: +421 376 414 454Fax: +421 376 415 494E-mail: kfr@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Sekretariát: Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Telefón: +421 376 414 298Fax: +421 376 415 494E-mail: kgpb@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Sekretariát: Friderika Hallová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Telefón: +421 376 414 241Fax: +421 376 415 494E-mail: kgsr@uniag.sk
Vedúci: Ing. Marián Miko, CSc.
Sekretariát: Mária Vailingová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra špeciálneho chovateľstva
Telefón: +421 376 414 702Fax: +421 376 415 494E-mail: ksch@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Sekretariát: Alena Šindolárová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra ochrany rastlín
Telefón: +421 376 414 257Fax: +421 376 415 494E-mail: kor@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Sekretariát: Ing. Beáta Martišková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra pedológie a geológie
Telefón: +421 376 414 390Fax: +421 376 415 494E-mail: kpg@uniag.ak
Vedúci: doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
Sekretariát: Ľudmila Šimanská
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Telefón: +421 376 414 213Fax: +421 376 415 494E-mail: krvte@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Sekretariát: Iveta Geršiová, Ing. Mária Hrubá
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra špeciálnej zootechniky
Telefón: +421 376 414 414Fax: +421 376 415 494E-mail: ksz@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Sekretariát: Ilda Gulková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Telefón: +421 376 414 203Fax: +421 376 415 494E-mail: kuph@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Sekretariát: Eulália Vašková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra veterinárskych disciplín
Telefón: +421 376 414 601Fax: +421 376 415 494E-mail: kvd@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Sekretariát: Anna Fazekašová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra výživy ľudí
Telefón: +421 376 414 880Fax: +421 376 415 494E-mail: kvl@uniag.sk
Vedúci: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Sekretariát: Viera Duchoňová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra výživy zvierat
Telefón: +421 376 414 323Fax: +421 376 415 494E-mail: kvz@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Sekretariát: Gabriela Zelinková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Telefón: -- neuvedené --Fax: +421 376 415 494E-mail: iobbb@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Mária Vailingová
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií