Pracoviská - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|KAVR
|
|
|
|KGŠR
|
|
|
|KRVaTE
|
|
KUPH
|
|KVZ|

Katedra agrochémie a výživy rastlín
Telefón: +421 376 414 387
Fax: +421 376 415 494E-mail: kavr@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Sekretariát: Lenka Kováčová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ProjektyZáverečné práce

Katedra environmentalistiky a biológie
Telefón: +421 376 414 420
Fax: +421 376 415 494
E-mail: keb@uniag.sk
Sekretariát: Martina Brštiaková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce

Katedra fyziológie rastlín
Telefón: +421 376 414 454Fax: +421 376 415 494
E-mail: kfr@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Zamestnanci
Garantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyPublikáciePrehľad vypísaných tém

Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Telefón: +421 376 414 298
Fax: +421 376 415 494
Sekretariát: Friderika Hallová

Katedra ochrany rastlín
Telefón: +421 376 414 257
Fax: +421 376 415 494E-mail: kor@uniag.sk

Katedra pedológie a geológie
Telefón: +421 376 414 390
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kpg@uniag.ak
Sekretariát: Ľudmila Šimanská

Katedra špeciálnej zootechniky
Telefón: +421 376 414 414
Fax: +421 376 415 494
E-mail: ksz@uniag.sk
Sekretariát: Ilda Gulková

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Telefón: +421 376 414 203
Fax: +421 376 415 494
Vedúci: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Sekretariát: Eulália Vašková

Katedra veterinárskych disciplín
Telefón: +421 376 414 601
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kvd@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Sekretariát: Anna Fazekašová

Katedra výživy ľudí
Telefón: +421 376 414 880
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kvl@uniag.sk
Vedúci: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Sekretariát: Viera Duchoňová

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Telefón: -- neuvedené --
Fax: +421 376 415 494
E-mail: iobbb@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Mária Vailingová