Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|FAPZ|||FEŠRR|
|
TF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
 
 
Rektorka:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Prorektor:
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kvestorka:
Ing. Zuzana Gálová
 
 
PracovištěZaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěOrgány
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
Učebny
Informace o univerzitě
Informace o univerzitě

 
 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfapz@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:
+421 377 411 451
 
 
Děkan:
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Tajemnice:Ing. Zuzana Paštiaková
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznamProjekty
Telefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Brožura publikacíBrožura Studijní programy