Pracoviská - Katedra matematiky

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra matematiky
Telefón: +421 376 414 163
Fax: -- neuvedené --
E-mail: km_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Sekretariát: Ing. Tatiana Ivanková