Pracoviště - Katedra matematiky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra matematiky
Telefon: +421 376 414 163Fax: -- neuveden --E-mail: km_fem@uniag.sk
Vedoucí: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Sekretariát: Ing. Tatiana Ivanková