Pracoviště - Katedra jazykov

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra jazykov
Telefon: +421 376 414 556
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Sekretariát: Diana Bencová
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamProjektyZávěrečné prácePřehled vypsaných témat