Pracoviště - Katedra jazykov

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra jazykov
Telefon: +421 376 414 556Fax: -- neuveden --E-mail: kj_fem@uniag.sk
Vedoucí: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Sekretariát: Diana Bencová
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat