Pracoviská - Katedra jazykov

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra jazykov
Telefón: +421 376 414 556
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Sekretariát: Diana Bencová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ProjektyPublikáciePrehľad vypísaných tém