Pracoviská - Katedra jazykov

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra jazykov
Telefón: +421 376 414 556Fax: -- neuvedené --E-mail: kj_fem@uniag.sk
Vedúci: PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Sekretariát: Diana Bencová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém