Pracoviště - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Telefon: +421 376 414 747
Fax: +421 376 414 844
Vedoucí: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Sekretariát: Mária Ocelková
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
ProjektyPublikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat