Pracoviská - Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Telefón: +421 376 414 747Fax: +421 376 414 844E-mail: cppp_fem@uniag.sk
Vedúci: PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.
Sekretariát: Mária Ocelková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém