Pracoviště - Katedra spoločenských vied

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra spoločenských vied
Telefon: +421 376 414 747Fax: -- neuveden --E-mail: ksv_fem@uniag.sk
Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Sekretariát: Mária Ocelková