Pracoviská - Katedra spoločenských vied

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra spoločenských vied
Telefón: +421 376 414 747Fax: -- neuvedené --E-mail: ksv_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Sekretariát: Mária Ocelková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém