Pracoviště - Katedra štatistiky a operačného výskumu

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra štatistiky a operačného výskumu
Telefon: +421 376 414 190Fax: -- neuveden --E-mail: ksov_fem@uniag.sk
Sekretariát: Alena Hlinková