Pracoviská - Katedra štatistiky a operačného výskumu

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra štatistiky a operačného výskumu
Telefón: +421 376 414 190Fax: -- neuvedené --E-mail: ksov_fem@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Jozef Repiský, CSc.
Sekretariát: Alena Hlinková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém