Pracoviště - Dekanát FAPZ

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Dekanát FAPZ
Telefon: +421 376 415 496
Fax: +421 376 415 494
E-mail: dekfapz@uniag.sk
Vedoucí: Ing. Zuzana Paštiaková