Pracoviská - Dekanát FAPZ

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dekanát FAPZ
Telefón: +421 376 415 496Fax: +421 376 415 494E-mail: dekfapz@uniag.sk
Vedúci: Ing. Zuzana Paštiaková
Sekretariát: Lucia Hrudková, Ing. Zuzana Depešová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém