Pracoviště - Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Telefon: -- neuveden --Fax: +421 376 415 494E-mail: iobbb@uniag.sk
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: Mária Vailingová
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací