Pracoviská - Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
Telefón: -- neuvedené --Fax: +421 376 415 494E-mail: iobbb@uniag.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: Mária Vailingová
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií