Pracoviště - Katedra agrochémie a výživy rastlín

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra agrochémie a výživy rastlín
Telefon: +421 376 414 387Fax: +421 376 415 494
Sekretariát: Lenka Kováčová