Pracoviště - Katedra agrochémie a výživy rastlín

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra agrochémie a výživy rastlín
Telefon: +421 376 414 387Fax: +421 376 414 487E-mail: kavr@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Sekretariát: Lenka Kováčová
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat