Pracoviská - Katedra agrochémie a výživy rastlín

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra agrochémie a výživy rastlín
Telefón: +421 376 414 387Fax: +421 376 414 487E-mail: kavr@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.
Sekretariát: Lenka Kováčová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém