Pracoviská - Technická fakulta

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DTF|
|
|
|
|
|KS
|
|||ODVaS

Dekanát TF
Telefón: -- neuvedené --
Fax: +421 376 415 488
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Alena Jančušková
Sekretariát: Mária Jančiová

          
Informačné a koordinačné centrum výskumu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Katedra dopravy a manipulácie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Marta Mihinová

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Dana Inovecká

Katedra konštruovania strojov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Miroslava Jánošíková

Katedra kvality a strojárskych technológií
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Rastislav Mikuš, PhD.

Katedra stavieb
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Katedra strojov a výrobných biosystémov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Darina Uramová

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Sekretariát: Agneša Balková

Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Rastislav Bernát, PhD.
Sekretariát: Ing. Gabriela Čurgaliová, Ing. Patrícia Jančušková