Pracoviště - Technická fakulta

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
KDaM
|
|
|
KKS
|
KKaST
|
||KZSBT|CVOZE|ODVaS

          Informačné a koordinačné centrum výskumu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Dana Inovecká

Katedra fyziky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Ing. Mária Jančiová

Katedra konštruovania strojov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Miroslava Jánošíková

Katedra kvality a strojárskych technológií
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Rastislav Mikuš, PhD.
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamBrožura publikací

Katedra stavieb
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Katedra strojov a výrobných biosystémov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Sekretariát: Darina Uramová

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Sekretariát: Agneša Balková
Zaměstnanci
Garantované předměty	Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
Telefonní seznamProjektyPřehled vypsaných témat

Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --