Pracoviště - Technická fakulta

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
KDaM
|
|
|
KKS|
|
KS|
|
KZSBT
|
CVOZE
|

          Informačné a koordinačné centrum výskumu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Katedra dopravy a manipulácie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Sekretariát: Marta Mihinová

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Sekretariát: Dana Inovecká

Katedra fyziky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Katedra kvality a strojárskych technológií
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --

Katedra stavieb
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Katedra strojov a výrobných biosystémov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Darina Uramová

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: Agneša Balková

Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --