Pracoviská - Technická fakulta

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|KEAaI
|
|
KKS
|
|KS|KSaVB|KZSBT||

Dekanát TF
Telefón: -- neuvedené --Fax: +421 376 415 488E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Mária Jančiová

          
Informačné a koordinačné centrum výskumu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Katedra dopravy a manipulácie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Marta Mihinová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Dana Inovecká
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamBrožúra publikáciíZáverečné práce

Katedra fyziky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Sekretariát: Ing. Mária Jančiová

Katedra konštruovania strojov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.
Sekretariát: Miroslava Jánošíková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém

Katedra kvality a strojárskych technológií
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --

Katedra stavieb
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Katedra strojov a výrobných biosystémov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Sekretariát: Darina Uramová

Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Sekretariát: Agneša Balková

Centrum výskumu obnoviteľných zdrojov a energie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

Oddelenie dopravnej výchovy a služieb
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Gabriela Čurgaliová, Ing. Patrícia Jančušková