Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

SPU
|
|
|
|
|
|

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.uniag.sk
  
Rektorka:
Prorektor:
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Prorektor:
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:
Kvestorka:
Ing. Zuzana Gálová
 
 

 
 

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fapz.uniag.sk/
E-mail:dekfapz@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:+421 377 411 451
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
 
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://fbp.uniag.sk/
E-mail:
dekfbp@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
 
 
Děkan:
  
 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfem@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 511
Fax:+421 376 415 150
  
Děkanka:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajemnice:Ing. Erika Šindlerová
 
 
  

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.fesrr.uniag.sk/
E-mail:
dekfesrr@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 729
Fax:+421 376 531 522
 
 
Děkanka:
Tajemnice:Ing. Georgetta Palšová
 
 
 
 

Technická fakulta
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.tf.uniag.sk
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:
+421 377 417 003
 
 
Děkan:prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Tajemnice:
Ing. Alena Jančušková