Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

SPU
|
|FBP
|
FEM
|
FEŠRR
|
|
TF

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 524
Fax:+421 376 415 387
 
 
Děkan:prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěZaměstnanciOrgány
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práceBrožura Studijní programy

 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfesrr@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 729
Fax:
+421 376 531 522
 
 
Děkanka:
Tajemnice:
 
 

  

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 410
Fax:
+421 376 415 444
 
 
Děkan:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Tajemnice:Mgr. Viera Režová