Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

SPU|FAPZ|FBP
|
|
|FZKI
|
TF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.uniag.sk
  
Rektorka: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:
Prorektor:prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Prorektor:
Kvestorka:
 
 
 
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://fbp.uniag.sk/
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
 
 
Dekan:
 
 
 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 410
Fax:
+421 376 415 444
  
Dekan:
Tajomníčka:Mgr. Viera Režová