Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

SPU|FAPZ
|
|
FEM
|
FEŠRR|FZKI
|
TF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
 
 
Rektorka:
Prorektor:
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
Prorektor:
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:
Kvestorka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
Kontaktné oddelenie
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
UčebneInformácie o univerzite
PublikácieZáverečné prácePrehľad vypísaných témUčebne

 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 729
Fax:+421 376 531 522
 
 
Dekanka:
Tajomníčka:Ing. Georgetta Palšová
 
 
  

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dekanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
http://www.fzki.uniag.sk/sk/
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 410
Fax:
+421 376 415 444
 
 
Dekan:
Tajomníčka: