Pracoviská - Katedra botaniky

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra botaniky
Telefón: +421 376 414 451Fax: +421 376 415 494E-mail: kb@uniag.sk
Vedúci: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.
Sekretariát: Alena Kočiščáková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém