Pracoviská - Katedra fyziológie rastlín

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra fyziológie rastlín
Telefón: +421 376 414 454
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kfr@uniag.sk