Pracoviště - Katedra fyziológie rastlín

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra fyziológie rastlín
Telefon: +421 376 414 454
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kfr@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Sekretariát: Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
Zaměstnanci
Garantované předměty	Telefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty Brožura publikacíZávěrečné práce