Pracoviště - Katedra fyziológie rastlín

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra fyziológie rastlín
Telefon: +421 376 414 454Fax: +421 376 415 494E-mail: kfr@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Sekretariát: Ing. Dominika Mlynáriková Vysoká
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat