Pracoviště - Katedra genetiky a plemenárskej biológie

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Telefon: +421 376 414 298
Fax: +421 376 415 494
Vedoucí: doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Sekretariát: Friderika Hallová