Pracoviská - Katedra genetiky a plemenárskej biológie

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Telefón: +421 376 414 298Fax: +421 376 415 494E-mail: kgpb@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Sekretariát: Friderika Hallová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém