Pracoviště - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Telefon: +421 376 414 241
Fax: +421 376 415 494
Vedoucí: Ing. Marián Miko, CSc.
Sekretariát: Mária Vailingová