Pracoviská - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Telefón: +421 376 414 241Fax: +421 376 415 494E-mail: kgsr@uniag.sk
Vedúci: Ing. Marián Miko, CSc.
Sekretariát: Mária Vailingová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém