Pracoviště - Katedra špeciálneho chovateľstva

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra špeciálneho chovateľstva
Telefon: +421 376 414 702
Fax: +421 376 415 494
Sekretariát: Alena Šindolárová