Pracoviská - Katedra špeciálneho chovateľstva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra špeciálneho chovateľstva
Telefón: +421 376 414 702Fax: +421 376 415 494E-mail: ksch@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Sekretariát: Alena Šindolárová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém