Pracoviště - Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat
Telefon: +421 376 414 702Fax: +421 376 415 494E-mail: khmhz@uniag.sk
Vedoucí: doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Sekretariát: Alena Šindolárová
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat