Pracoviště - Katedra ochrany rastlín

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra ochrany rastlín
Telefon: +421 376 414 257Fax: +421 376 415 494E-mail: kor@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
Sekretariát: Ing. Beáta Martišková
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat