Pracoviská - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DFZKI|KBaH|KBZ|KKI|KKPaPÚ|KOVV|KZaKA|KZ

Dekanát FZKI
Telefón: -- neuvedené --Fax: +421 376 415 444E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Katarina Pobudová
Sekretariát: Mgr. Magdaléna Magdziaková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra biometeorológie a hydrológie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Ján Čimo, PhD.
Sekretariát: Lívia Pustajová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra biotechniky zelene
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Sekretariát: Daniela Zeleňáková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra krajinného inžinierstva
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Sekretariát: Dana Gašparovičová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Sekretariát: Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Sekretariát: Zuzana Sabová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Sekretariát: Simona Rábeková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra zeleninárstva
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Sekretariát: Anna Kanianská
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém