Pracoviská - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DFZKI
|
|KBZ
|
|KKPaPÚ
|
||

Dekanát FZKI
Telefón: -- neuvedené --Fax: +421 376 415 444E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Viera Režová
Sekretariát: Mgr. Magdaléna Magdziaková

Katedra biometeorológie a hydrológie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Sekretariát: Lívia Pustajová

Katedra krajinného inžinierstva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Sekretariát: Dana Gašparovičová

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Sekretariát: Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
Sekretariát: Zuzana Sabová

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Simona Rábeková