Pracoviská - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DFZKI|
|
KBZ
|
|
||
|

Dekanát FZKI
Telefón: -- neuvedené --
Fax: +421 376 415 444
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Viera Režová
Sekretariát: Mgr. Magdaléna Magdziaková
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém

Katedra biometeorológie a hydrológie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Sekretariát: Lívia Pustajová
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznamProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyPublikáciePrehľad vypísaných tém

Katedra krajinného inžinierstva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Sekretariát: Dana Gašparovičová

Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Zuzana Sabová

Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: Simona Rábeková