Pracoviště

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
FAPZ|
|
FEM||
|
TF

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 524
Fax:+421 376 415 387
  
Děkan:prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
  
 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:dekfem@uniag.sk
Telefon:
+421 376 415 511
Fax:
+421 376 415 150
 
 
Děkanka:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajemnice:
Ing. Erika Šindlerová
 
 
 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 729
Fax:
+421 376 531 522
 
 
Děkanka:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Tajemnice:Ing. Georgetta Palšová
 
 
 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Děkanát: Tulipánová 7, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 376 415 410
Fax:
+421 376 415 444
 
 
Děkan:
Tajemnice:Mgr. Viera Režová
 
 
 
 

Technická fakulta
Děkanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
http://www.tf.uniag.sk
E-mail:dektf@uniag.sk
Telefon:+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:+421 377 417 003
  
Děkan:
Tajemnice:Ing. Alena Jančušková
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
OrgányProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Závěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy