Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

SPU|FAPZ|||FEŠRR|FZKI
|
TF

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Rektorát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
  
Rektorka: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Prorektor:
Ing. Ivan Takáč, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Kvestorka:
Ing. Zuzana Gálová
  
 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.fem.uniag.sk/
E-mail:dekfem@uniag.sk
Telefón:
+421 376 415 511
Fax:+421 376 415 150
 
 
Dekanka:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Tajomníčka:Ing. Erika Šindlerová
  
 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 729
Fax:+421 376 531 522
 
 
Dekanka:
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
Tajomníčka:
Ing. Georgetta Palšová