Pracoviská

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
FBP|FEM|FEŠRR
|
|

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
dekfapz@uniag.sk
Telefón:+421 376 415 514, +421 376 415 523
Fax:
+421 377 411 451
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém

  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 524
Fax:
+421 376 415 387
 
 
Dekan:
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
Kontaktné oddelenie
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém

 
 

Technická fakulta
Dekanát: Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra

Web:http://www.tf.uniag.sk
E-mail:
Telefón:
+421 376 415 301, +421 376 415 489
Fax:+421 377 417 003
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
Ing. Alena Jančušková
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
OrgányKontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciKontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíBrožúra Študijné programy