Pracoviště - Katedra špeciálnej zootechniky

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra špeciálnej zootechniky
Telefon: +421 376 414 414
Fax: +421 376 415 494
E-mail: ksz@uniag.sk
Sekretariát: Ilda Gulková