Pracoviská - Katedra špeciálnej zootechniky

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra špeciálnej zootechniky
Telefón: +421 376 414 414
Fax: +421 376 415 494E-mail: ksz@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Sekretariát: Ilda Gulková