Pracoviská - Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín
Telefón: +421 376 414 233Fax: +421 376 415 494E-mail: ktekp@uniag.sk
Vedúci: doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
Sekretariát: Ing. Mária Hrubá
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém