Pracoviště - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Telefon: +421 376 414 203Fax: +421 376 415 494E-mail: kuph@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Sekretariát: Eulália Vašková
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat