Pracoviště - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Telefon: +421 376 414 203Fax: +421 376 415 494
Sekretariát: Eulália Vašková
Zaměstnanci
Garantované předměty	Telefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
PublikaceZávěrečné práce