Pracoviská - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Telefón: +421 376 414 203Fax: +421 376 415 494E-mail: kuph@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Sekretariát: Eulália Vašková
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém