Pracoviště - Katedra veterinárskych disciplín

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra veterinárskych disciplín
Telefon: +421 376 414 601Fax: +421 376 415 494E-mail: kvd@uniag.sk
Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Sekretariát: Anna Fazekašová
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat