Pracoviště - Katedra veterinárskych disciplín

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra veterinárskych disciplín
Telefon: +421 376 414 601Fax: +421 376 415 494
E-mail: kvd@uniag.sk
Sekretariát: Anna Fazekašová