Pracoviská - Katedra veterinárskych disciplín

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra veterinárskych disciplín
Telefón: +421 376 414 601Fax: +421 376 415 494E-mail: kvd@uniag.sk
Vedúci: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Sekretariát: Anna Fazekašová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém