Pracoviště - Katedra výživy ľudí

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra výživy ľudí
Telefon: +421 376 414 880Fax: +421 376 415 494E-mail: kvl@uniag.sk
Vedoucí: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Sekretariát: Viera Duchoňová
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat