Pracoviská - Katedra výživy ľudí

Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (programové vybavenie na spracovanie personálnej agendy je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Katedra výživy ľudí
Telefón: +421 376 414 880Fax: +421 376 415 494E-mail: kvl@uniag.sk
Vedúci: MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Sekretariát: Viera Duchoňová
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém