Pracoviště - Katedra výživy zvierat

Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (programové vybavení na zpracování personální agendy je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Katedra výživy zvierat
Telefon: +421 376 414 323
Fax: +421 376 415 494
E-mail: kvz@uniag.sk
Vedoucí: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.
Sekretariát: Gabriela Zelinková